Международное агентство знакомств "Alexandra"Міжнародне агентство знайомств "Alexandra"

Предыстория

В компанию «DARLID» обратилась владелица международного агентства знакомств «Alexandra» с желанием разработать логотип для своей организации.
«Alexandra» IDMA уже более 6 лет работает в сфере дэйтинга и мэтчмэйкинга: помогает людям, с разных уголков планеты, познакомиться, встретиться и построить счастливые гармоничные отношения. Компания обладает эксклюзивным в регионе сотрудничеством с определенными сайтами знакомств и партнерами по всей Украине и за рубежом. Также она предоставляет личные консультации в сфере знакомств и отношений и предлагает своим клиентам получить коуч-сессию от сертифицированного коуча IPS.

 


Задачи
Нашей основной задачей было воплотить в концепции логотипа основную цель организации – помочь одиноким людям найти своих вторых половинок.


Дальнейшая работа включала разработку:
- цветового решения;
- акцентного и дополнительного шрифтов;
- монохромной версии, вместе с полихромной.

 


Решение
Кроме шрифтового решения нами был разработан личный символ агентства. Он являет собой соединение двух одиноких сердец в одно целое, поэтому символизирует обретение настоящей любви. Также были подобраны и соответственные цвета: работа выполнена в градиенте розового и фиолетового цветов. Такой логотип сразу будет ассоциироваться в аудитории с агентством знакомств.

Передісторія
До компанії «DARLID» звернулася власниця міжнародного агентства знайомств «Alexandra» з бажанням розробити логотип для своєї організації.
«Alexandra» IDMA вже більше 6 років працює в сфері дейтінгу і метчмейкінгу: допомагає людям, із різних куточків планети, познайомитися, зустрітися і побудувати щасливі гармонійні стосунки. Компанія володіє ексклюзивною в регіоні співпрацею з певними сайтами знайомств і партнерами з усієї Україні та за кордоном. Також вона надає особисті консультації в сфері знайомств і стосунків та пропонує своїм клієнтам отримати коуч-сесію від сертифікованого коуча IPS.

 


Завдання
Нашим основним завданням було втілити в концепції логотипу основну мету організації - допомогти самотнім людям знайти своїх других половинок.


Подальша робота включала розробку:
- колірного рішення;
- акцентного і додаткового шрифтів;
- монохромної версії, разом із поліхромною.

 


Рішення
Крім шрифтового рішення нами був розроблений особистий символ агентства. Він являє собою поєднання двох самотніх сердець в одне ціле, тому символізує здобуття справжнього кохання. Також були підібрані і відповідні кольори: робота виконана в градієнті рожевого і фіолетового кольорів. Такий логотип відразу буде асоціюватися в аудиторії з агентством знайомств.

Разработка логотипаРозробка логотипу

Примеры использованияПриклади використання

 

Соц. сетиСоц. мережі