Компания «DARLID» разработала корпоративный сайт для АЗС "МАК"Компанія «DARLID» розробила корпоративний сайт для АЗС "МАК"

Предыстория:

Руководство АЗС «МАК» поставило перед собой задачу разработать корпоративный сайт. Проанализировав рынок конкурентов, а также портфолио разработчиков сайтов, выбрали компанию «DARLID».

Одним из критериев выбора нашей компании как разработчика стал кейс ранее разработанного сайта для другой заправки.

 

Перед первой встречей мы уже подготовили предварительную карту сайта и структуру страниц, что позволило быстро согласовать основные моменты и приступить к работе.

 

Задачи:

- Разработать корпоративный сайт с учетом фирменных цветов компании.

- Предусмотреть возможность изменения фоновых изображений главного блока на каждой странице.

- Вынести блок с ценами на главную страницу.

- Объединить блок «О компании», «Новости компании» и «Отчеты событий» на одной странице, назвав страницу «Наша жизнь».

- Отдельно предусмотреть страницу под актуальные акции.

- Предоставить информацию как для розничных, так и для оптовых клиентов.

 

Решение:

При разработке концепции сайта для АЗС «МАК» компания “DARLID” учла все пожелания и реализовала их в проекте. Первое, с чего предложили начать – это провести фотосьемку заправки, так как собственный фотоконтент добавляет индивидуальности сайту. После маркетолог проработал удобную для пользователя структуру сайта, профессиональные копирайтеры написали качественный и уникальный текстовый контент, дизайнер разработал индивидуальный дизайн, программист провел верстку проекта и для удобства дальнейшего администрирования сайта интегрировал с CMS Wordpress.

 

Сайт реализован по ссылке www.azsmak.com

 

Дизайн сайта:

Передісторія:

Керівництво АЗС «МАК» поставило перед собою завдання розробити корпоративний сайт. Проаналізувавши ринок конкурентів, а також портфоліо розробників сайтів, вибрали компанію «DARLID». Одним з критеріїв вибору нашої компанії як розробника став кейс раніше розробленого сайту для іншої заправки.

 

Перед першою зустріччю ми вже підготували попередню карту сайту і структуру сторінок, що дозволило швидко узгодити основні моменти і приступити до роботи.

 

Завдання:

- Розробити корпоративний сайт з урахуванням фірмових кольорів компанії.

- Передбачити можливість зміни фонових зображень головного блоку на кожній сторінці.

- Винести блок з цінами на головну сторінку.

- Об'єднати блок «Про компанію», «Новини компанії» і «Звіти подій» на одній сторінці, назвавши сторінку «Наше життя».

- Окремо передбачити сторінку під актуальні акції.

- Надати інформацію як для роздрібних, так і для оптових клієнтів.

 

Рішення:

При розробці концепції сайту для АЗС «МАК» компанія "DARLID" врахувала всі побажання і реалізувала їх у проекті. Перше, з чого запропонували почати - це провести фотозйомку заправки, так як власний фотоконтент додає індивідуальності сайту. Після маркетолог розробив зручну для користувача структуру сайту, професійні копірайтери написали якісний і унікальний текстовий контент, дизайнер розробив індивідуальний дизайн, програміст провів верстку проекту і для зручності подальшого адміністрування сайту інтегрував з CMS WordPress.

 

Сайт реалізований за посиланням www.azsmak.com

 

Дизайн сайту:

Другие проектыІнші проекти