Бизнес
13

Апрель

2021

Бренд личности: не дело красит человека, а человек делоБренд особистості: не справа красить людину, а людина справу

[:ua]Як вам відоме всім прислів’я в такій інтерпретації?

 

Так, в сучасному світ, де Ім’я людини говорить про її минуле та теперішнє, де Ім’я людини асоціюється безпосередньо з її діяльністю, невдачами та досягненнями, де успіх людини безпосередньо залежить від кількості та активності підписників в Інстаграм, бренд особистості має значення.

 

То що ж таке бренд особистості? Чому без нього важко досягнути успіху? Як бренд особистості впливає на професійні досягнення? — відповіді на ці та інші питання ми підготували для вас в статті.[:ru]Как вам известная всем поговорка в такой интерпретации?

 

Да, в современном мире, где Имя человека говорит о его прошлом и настоящем, где Имя человека напрямую ассоциируется с его деятельностью, неудачами и достижениями, где успех человека напрямую зависит от количества и активности подписчиков в Инстаграм, бренд личности имеет значение.

 

Так что такое бренд личности? Почему без него сложно достичь успеха? Как бренд личности влияет на профессиональные достижения? – ответы на эти и другие вопросы мы подготовили для вас в статье.[:]

Понятие бренда личностиПоняття бренду особистості

[:ua]Особистий бренд — поняття не нове: всі знають обличчя Юрія Гагаріна, Юрія Нікуліна і, наприклад, Віктора Цоя. Перед ними були відкриті всі двері, їх любили й поважали (та й зараз нічого не змінилось), здається, в кожному куточку Землі. І навіть якби вони кардинально змінили сферу своєї діяльності, могли б досягнути успіху в будь-якому новому напрямі.

 

Зараз весь світ знає, хто такі Стів Джобс, Марк Цукерберг, Кім Кардашьян, Кріштіану Роналду, Дональд Трамп — і за всіма цими іменами стоїть вдало вибудований бренд особистості. Тобто, бренд особистості — це великий гармонічний набір, який складається з індивідуальності, репутації, життєвих поглядів, яскравого образу, що запам’ятовується, манери вдягатись, вподобання, стилю життя, помилок та досягнень, характеру і головне — особистості, яка формує у своєї публіки певні очікування і має цінності та атрибути.

 

Якщо коротко, то особистий бренд — це не те, що ви думаєте і говорите про себе: це те, що думають і говорять про вас інші.[:ru]Личный бренд – понятие не новое: все знают в лицо Юрия Гагарина, Юрия Никулина или, например, Виктора Цоя. Перед ними были открыты все двери, их любили и почитали (да и сейчас ничего не поменялось), кажется, в каждом уголке Земли. И даже если бы они кардинально сменили сферу своей деятельности, смогли бы достичь успеха в любом новом направлении.

 

Сейчас весь мир знает, кто такие Стив Джобс, Марк Цукерберг, Ким Кардашьян, Криштиану Роналду, Дональд Трамп – и за всеми этими именами стоит успешно выстроенный бренд личности. Т.е., бренд личности – это большой гармоничный набор, состоящий из индивидуальности, репутации, жизненных взглядов, яркого запоминающегося образа, манеры одеваться, предпочтений, образа жизни, ошибок и достижений, характера и главное – личности, которая формирует у своей публики определенные ожидания и имеет ценности и атрибуты.

 

Если коротко, то личный бренд – это не то, что вы думаете и говорите о себе: это то, что думают и говорят о вас другие.[:]

Значение личного бренда для профессионального развитияЗначення особистого бренду для професійного розвитку

[:ua]Як би жорстоко не звучало, але якщо ви не бренд — ви не існуєте. Ваші послуги, ваші товари, ваші продукти вище вашого імені, і вони звичайні, адже унікальністю їх наділяє особистість. Люди обирають людей, а не безликі компанії: навіщо їм купувати у вас невідомих, якщо про інфопродукти, наприклад, Еліни Чеботарьової говорять тисячі?

 

Так навіщо ж потрібен особистий бренд?

 

1. Для формування позитивного враження і довіри у потенційних клієнтів.
2. Для привернення хороших клієнтів і можливості обирати, з ким працювати, а з ким ні.
3. Для отримання достойної нагороди за свої послуги.
4. Для створення довірливих стосунків з клієнтами.
5. Для підвищення впізнаваності бренду продукції.
6. Для того, щоб відгородитись від конкурентів і не боятись їх діяльності.
7. Для того, щоб стати цінним професіоналом в свойому напрямі.

 

Як ви вже зрозуміли, розвивати, формувати і просувати особистий бренд потрібно для того, щоб створити стійку асоціацію між вами і вашою діяльністю: довіряючи вам як особистості, цільова аудиторія буде довіряючи і вашому продукту.
Важко уявити сферу, в якій бренд особистості був би не потрібен. Він необхідний лікарям, візажистам, перукарям-колористам, кондитерам, репетиторам, психотерапевтам, дизайнерам, топ-менеджерам, підприємцям будь-якої галузі і всім, хто зацікавлений в отриманні прибутку від своєї діяльності. Тобто кожному.

 

Але як сформувати цей бренд особистості? Одразу відмітимо, що цей процес може зайняти декілька місяців, а для його зміцнення знадобляться роки. По-перше, вам потрібно буде довести, що ви професіонал в своїй ніші. По-друге, не соромтесь показувати, що ви така ж сама людина, як і будь-хто з вашої цільової аудиторії: ви можете мати почуття та емоції, ви також можете недосипати для досягнення цілі, вам також властиві провали і невдачі, в вашому житті також бувають непередбачувані моменти. Але ваша головна особливість — те, як ви виходити з ситуацій, в який опускаються руки. І по-третє, якщо шляхи ваших рішень вибиваються з рамок загальноприйнятих алгоритмів і стереотипів — не бійтесь показувати їх іншим. Успіх не має нічого спільного з роботою 9:00-18:00 і готовністю бути корисним керівництву в вихідний — покажіть інший рівень норми, інші перспективи і станьте для своєї аудиторії провідником до нових реальностей, вільних від шаблонів та стереотипів.

 

А тепер розглянемо два приклади особистого бренду — сформованого і висхідної “зірки”.[:ru]Как бы жестоко это не звучало, но если вы не бренд – вы не существуете. Ваши услуги, ваши товары, ваши продукты выше вашего имени, и они обычные, ведь уникальностью их наделяет личность. Люди выбирают людей, а не безликие компании: зачем им покупать у вас неизвестных, если об инфопродуктах, например, Элины Чеботаревой говорят тысячи?

 

Так зачем же нужен личный бренд?

 

1. Для формирования положительного впечатления и доверия у потенциальных клиентов.
2. Для привлечения хороших клиентов и возможности выбирать, с кем работать, а с кем нет.
3. Для получения достойного вознаграждения за свои услуги.
4. Для создания доверительных отношений с клиентами.
5. Для повышения узнаваемости бренда продукции.
6. Для того, чтобы оградиться от конкурентов и не бояться их деятельности.
7. Для того, чтобы стать ценным профессионалом в своем направлении.

 

Как вы уже поняли, развивать, формировать и продвигать личный бренд нужно для того, чтобы создать стойкую ассоциацию между вами и вашей деятельностью: доверяя вам как личности, целевая аудитория будет доверять и вашему продукту.
Сложно представить сферу, в которой бренд личности был бы не нужен. Он необходим врачам, визажистам, парикмахерам-колористам, кондитерам, репетиторам, психотерапевтам, дизайнерам, топ-менеджерам, предпринимателям в любой отрасли и всем, кто заинтересован в получении прибыли от своей деятельности. То есть каждому.

 

Но как сформировать этот бренд личности? Сразу отметим, что этот процесс может занять несколько месяцев, а для его укрепления понадобятся годы. Во-первых, вам нужно будет доказать, что вы профессионал в своей нише. Во-вторых, не стесняйтесь показывать, что вы такой же человек, как и либо-кто из вашей целевой аудитории: вы тоже имеете чувства и эмоции, вы тоже можете недосыпать для достижения цели, вам тоже свойственны провалы и неудачи, в вашей жизни тоже бывают непредвиденные моменты. Но ваша главная особенность – то, как вы выходите из ситуаций, в которых опускаются руки. И в третьих, если пути ваших решений выбиваются из рамок общепринятых алгоритмов и стереотипов – не бойтесь показывать их другим. Успех не имеет ничего общего с работой 9:00-18:00 и готовностью быть полезным руководству в выходной – покажите другой уровень нормы, другие перспективы и станьте для своей аудитории проводником к новым реальностям, свободным от шаблонов и стереотипов.

 

А теперь рассмотрим два примера личного бренда – сформированного и восходящей “звезды”.[:]

Таня Пренткович: маленькая история большого успехаТаня Пренткович: маленька історія великого успіху

[:ua]Таня Пренткович — звичайна дівчина зі звичайної тернопільської сім’ї. ЇЇ батьки багато працювали, і, як більшість жителів Західної України, “мотались” за кордон для “купи-продай”, щоб заробити на життя.

 

Освіту Таня отримувала в Польщі, далі було заміжжя та поступове “сходження на Олімп”. Тепер вона мама, щаслива жінка, бізнес-вумен, ресторатор, засновниця мережі східної кухні “Tiger” і PR-агенства повного циклу, творець ряду освітніх проектів, власниця інтернет-магазину іграшок для дорослих і один із найпопулярніших блогерів України. Успіх Тані — один з найяскравіших прикладів того, як формування і просування сильного, цілеспрямованого і працелюбного бренду особистості запалили вогонь, який вже не загасити.

 

Хронологія розвитку як підприємця виглядає приблизно так:

 

2021 р. — Таня створює ВК сторінку Tania odziez (“дешевий одяг”), де продає свої непотрібні речі. Коли свій одяг закінчується, купує на вторговані гроші брендовий сток/секонд і продовжує продавати його в ВК. В цьому ж році реєструється в Інстаграм, але крім фото та смайликів замість тексту нічого там не публікує.

 

2015 р. — разом з чоловіком відкриває в Тернополі ресторанчик японської кухні “TigerBox”, який бере свій початок з маленького прилавка на фестивалях вуличної їжі. Таня стає ресторатором закладу і приходить шлях від миття посуду і прибирання зала до приготування їжі і кави.

 

2015 р. — починає частіше публікувати в Інстаграм фото і викладати “ЧП-рецепти” з детальним описом. Вже на той момент рецепти збирають 600-700 лайків.

 

 

2016 р. — Таня виношує сина і пише “про життя без прикрас”: про вагітність, свої враження, свої думки та спостереження. Кількість підписників на цей момент — понад 22 тисяч, і Інстаграм починає приносити за рекламу в блозі не тільки подарунки, але й перші гроші.

 

 

Зараз Таня — блогер-мільйонник, і ми впевнені, що якщо вона захоче повністю продати свій бізнес і почати реалізовувати себе з 0 в кардинально іншій сфері — зі сформований особистим брендом і сторінкою в Інстаграм з 1,2 млн вона досягне успіху в будь-якому напрямі.[:ru]Таня Пренткович – обычная девушка из обычной тернопольской семьи. Ее родители много работали, и, как большинство жителей Западной Украины, “мотались” за границу для “купи-продай”, чтобы заработать на жизнь. Образование Таня получала в Польше, далее было замужество и постепенное “восхождение на Олимп”. Теперь она мама, счастливая женщина, бизнес-вумен, рестроратор, основательница сети восточной кухни “Tiger” и PR-агентства полного цикла, создатель ряда образовательных проектов, собственница интернет-магазина игрушек для взрослых и один из самых популярных блогеров Украины. Успех Тани – один из самых ярких примеров того, как формирование и продвижение сильного, целеустремленного и трудолюбивого бренда личности зажгли огонь, который уже не погасить.

 

Хронология развития как предпринимателя выглядит примерно так:

 

• 2012 г. – Таня создает ВК страницу Tania odziez (“дешевая одежда”), где продает свои ненужные вещи. Когда своя одежда заканчивается, покупает на вырученные деньги брендовый сток/секонд и продолжает продавать его в ВК. В этом же году регистрируется в Инстаграм, но кроме фото и смайликов вместо текста ничего там не публикует.
• 2015 г. – вместе с мужем открывает в Тернополе ресторанчик японской кухни “TigerBox”, который берет свое начало с маленького прилавка на фестивалях уличной еды. Таня становится ресторатором заведения и проходит путь от мытья посуды и уборки зала до приготовления еды и кофе.
• 2015 г. – начинает чаще публиковать в Инстаграм фото и выкладывать “ЧП-рецепты” с подробным описанием. Уже на тот момент рецепты собирают 600-700 лайков.

 

 

• 2016 г. – Таня вынашивает сына и пишет “о жизни без прикрас”: о беременности, своих впечатлениях, своих мыслях и наблюдениях. Количество фолловеров на этот момент – больше 22 тысяч, и Инстаграм начинает приносить за рекламу в блоге не только подарки, но и первые деньги.

 

 

Сейчас Таня – блогер-миллионник, и мы уверены, что если она захочет полностью продать свой бизнес и начать реализовывать себя с 0 в кардинально другой сфере – со сформированным личным брендом и страничкой в Инстаграм с 1,2 млн она достигнет успеха в любом направлении.[:]

София АртДежавю: пример развивающегося личного брендаСофія АртДежавю: приклад особистого бренду, що розвивається

[:ua]Софія АртДежавю — дипломований арт-терапевт, психолог, коуч, художник, мама сина та кохана жінка. Народилась в м. Ровеньки в Луганській області, і коли їй виповнилось 3 роки, батьки переїхали в Александрію (Кіровоградська область). Тяга до творчості проявилась ще з дитинства, але спеціально Софія ніде не займалась — малювала в своє задоволення.
З 18 років Софія жила і вчилась в Києві, в Національному Лінгвістичному Університеті, а малюванню, точніше, академічному живопису маслом, вчилась вже в Швейцарії, куди емігрувала в 2011 році.

 

З віком Софія зрозуміла, що творчість допомагає їй висловлювати свої думки, долати труднощі і розставляти все по поличках в голові, а невдовзі прийшло розуміння того, що за допомогою творчості можна допомогти впоратись с труднощами й іншим людям, які від творчості далекі. Було бажання, але не вистачало знать, тому Софія сховала в шафу свій диплом філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, і відправилась на курси арт-терапії в Манчестері.

 

Вони дозволили почати практикувати, але бажання розширити кваліфікацію тільки виросло. Наступним було навчання по напряму “Арт-терапія і метафоричні асоціативні карти” в РГО Суспільство психологів і психотерапевтів «Гештальт-підхід» в Центрі освітніх траєкторій Євгенії Немкової, далі — практичний курс арт-терапії в Інституті практичної психології і психотерапії, за ним — навчання по напрямкам нейрографіка, сексологія, метафоричні асоціативні карти в психотерапевтичному консультуванні, дитячо-батьківські стосунки і психологія підлітків — і цей перелік, напевно, не закінчиться ніколи.

 

 

Софія — творча і активна людина з дуже сильною позитивною енергетикою, невимушеною жіночність і тонкою, ні з чим не порівнянною харизмою. Її щире бажання допомагати людям відчувається за версту, а ті, хто звертався до неї за допомогою, нарешті знаходять ресурси для кардинальних, але таких необхідних змін в житті: зміни роботи, встановлення свого призначення, збільшення прибутку, розв’язання проблем з прив’язаностями та залежностями, розриву давніх стосунків, що досі тягнуть соки і головне — пропрацювання дитячих травм, що й блокують успіх.

 

В роботі Софія використовує понад 2000 технік, і кожну робить унікальною, додаючи власний творчий підхід.

 

 

Зараз Софія знаходиться тільки на початку шляху розвитку бренду особистості. “Сарафанне радіо” потроху робить свою роботу, і її клієнтами являються не тільки її знайомі та знайомі знайомих, але й незнайомі люди з Інстаграм. Чи просто оголити весь свій виворіт перед людиною, які знаєш тільки зі стрічки новин? Очевидно, що ні. Але міцний, яскравий і пронизливий позитивною енергетикою особистий бренд, який запалюється, обов’язково засяє яскравою зіркою.

 

Розвивайте себе, ставайте кращою копією себе, будьте чесними з собою і навколишнім світом, підіймайтесь, якщо впали, слідкуйте за своїми словами і вчинками, не зраджуйте цінностям, будьте унікальними — і про ваш бренд особистості теж заговорять мільйони![:ru]София АртДежавю – дипломированный арт-терапевт, психолог, коуч, художник, мама сына и любимая женщина. Родилась в г. Ровеньки в Луганской области, и когда ей исполнилось 3 года, родители переехали в Александрию (Кировоградская область). Тяга к творчеству проявлялась еще с детства, но специально София нигде не занималась – рисовала в свое удовольствие.
С 18 лет София жила и училась в Киеве, в Национальном Лингвистическом Университете, а рисованию, точнее, академической живописью маслом, училась уже в Швейцарии, куда эмигрировала в 2011 году.

 

С возрастом София поняла, что творчество помогает ей выражать свои мысли, преодолевать трудности и расставлять все по полочкам в голове, а вскоре пришло понимание, что с помощью творчества можно помочь справиться с трудностями и другим людям, которые от творчества далеки. Было желание, но не хватало знаний, поэтому София спрятала в шкафчик свой диплом филолога, преподавателя английского языка и зарубежной литературы, и отправилась на курсы арт-терапии в Манчестере.
Они позволили начать практиковать, но желание расширить квалификацию только росло. Следующим было обучение по направлению “Арт-терапия и метафорические ассоциативные” карты в РОО Общество психологов и психотерапевтов “Гештальт-подход” в Центре образовательных траекторий Евгении Немковой, далее – практический курс арт-терапии в Институте практической психологии и психотерапии, за ним – обучения по направлениям нейрографика, сексология, метафорические ассоциативные карты в психотерапевтическом консультировании, детско-родительские отношения и психология подростков – и этот перечень, наверное, не закончится никогда.

 

 

София – творческий и активный человек с очень сильной позитивной энергетикой, непринужденной женственностью и тонкой, ни с чем не сравнимой харизмой. Ее искреннее желание помогать людям чувствуется за версту, а те, кто уже обращался к ней за помощью, наконец-то находят ресурсы для кардинальных, но таких необходимых изменений в жизни: смены работы, установления своего предназначения, увеличения дохода, решения проблем с привязанностями и зависимостями, разрыва давних, но тянущих соки отношений и главное – проработки детских травм, которые и блокируют успех.

 

В работе София использует около 2000 техник, и каждую делает уникальной, добавляя собственный творческий подход.

 

 

Сейчас София находится только на начале пути развития бренда личности. “Сарафанное радио” понемногу делает свою работу, и ее клиентами являются не только знакомые и знакомые знакомых, но и незнакомые люди с Инстаграм. Просто ли оголить всю свою изнанку перед человеком, которого знаешь только из ленты новостей? Очевидно, что нет. Но зажигающийся мощный, яркий и пронизанный позитивной энергетикой личный бренд обязательно засияет яркой звездой.

 

Развивайте себя, становитесь лучшей копией себя, будьте честны с собой и окружающим миром, поднимайтесь, если упали, следите за своими словами и поступками, не изменяйте ценностям, будьте уникальными – и о вашем бренде личности тоже заговорят миллионы![:]

Расскажите друзьям в социальных сетях:

0